Check List สักนิดก่อนเดินทาง

Check List สักนิด ก่อนเดินทาง

 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย วันนี้เรามีวิธี Check List ตรวจสอบสภาพรถ ก่อนออกเดินทาง ดังนี้

จุดที่ 1  ยางและแรงดันลม ตรวจสภาพดอกยาง สภาพของยางให้อยู่ในลักษณะปกติ ไม่บวม ไม่มีรอยฉีกหรือทิ่มตำ เติมลมยางให้เหมาะกับรถ

จุดที่ 2  เบรก ตรวจทั้งระดับการเบรก โดยทดลองเบรกว่าลึกเกินไปหรือไม่ และน้ำมันเบรก มีร่องรอยการรั่วซึมของน้ำมันหรือไม่ และเติมน้ำมันให้อยู่ในระดับที่กำหนด

จุดที่ 3  น้ำในหม้อน้ำ ตรวจเช็คน้ำในหม้อพักน้ำ ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ไม่น้อยเกินไป หรือไม่ล้นเกินไป ติดน้ำสำรองไว้ในรถเผื่อกรณีฉุกเฉิน

จุดที่ 4 แบตเตอรี่และน้ำกลั่น เติมน้ำกลั่นตามขีดที่กำหนด สังเกตวันเดือนปีของแบตเตอรี่หากใกล้วันหมดอายุ ควรเปลี่ยนก่อนเดินทาง

จุดที่ 5 ไฟส่องสว่าง ทั้งไฟส่องสว่างด้านหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ต้องทำงานตามปกติ และปรับให้ระดับไฟอยู่ในระดับ มาตรฐานไม่ให้รบกวนรถคันอื่นด้วย

จุดที่ 6  เครื่องมือช่วยเหลือ ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำรถ เช่น แม่แรง สายพ่วงแบตเตอรี่ ถังดับเพลิงถังเล็ก อุปกรณ์ สะท้อนแสง เป็นต้น

 ที่มา : ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

         

           เทศกาลปีใหม่นี้ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย ตรวจเช็ครถให้พร้อม ที่สำคัญลดเร็วลดเสี่ยง          ดื่มไม่ขับ และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อจะได้กลับไปเจอคนในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา "สวัสดีปีใหม่" ค่ะ