เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงตายจากวายร้าย COVID-19

เลิกบุหรี่พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ลดทรุด-เสี่ยงตายจากวายร้าย COVID-19

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สูบบุหรี่จะเพิ่มโอกาสที่จะทรุดและตายมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะ

      1. การสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นชนิดมวนหรือบุหรี่ไฟฟ้าย่อมส่งผลทำให้ปอดไม่แข็งแรง การสูบบุหรี่แม้เพียงมวนเดียวก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพปอด และถ้าสูบเป็นระยะเวลานานก็สามารถนำไปสู่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เสี่ยงติดเชื้อมากยิ่งขึ้น มีอาการทรุดลงรวมถึงเสียชีวิตมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า

      2. การแบ่งกันสูบบุหรี่มวนเดียวกัน หรือการใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกัน อาจจะส่งผลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ได้จากทางน้ำลายหรือเสมหะ

ดังนั้น ช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาอันสมควรที่จะเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างสุขภาพปอดให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการติด COVID-19 และส่งผลดีกับร่างกายตัวคุณเอง

ผลดีที่ร่างกายจะได้รับเมื่อเลิกบุหรี่

 smoke1